Mythology

Ramayanam

(1996)

Ghatotkachudu

(1995)

Sati Savitri

(1978)

Kurukshetram

(1977)

Sati Sumathi

(1967)

Shakuntala

(1966)

Veerabhimanyu

(1965)

Babruvahana

(1964)

Valmiki

(1963)

Lava Kusa

(1963)

Dakshayagnam

(1962)

Bhishma

(1962)

Deepavali

(1960)
  • 06/01/1960
  • Mythological

Bhookailas

(1958)

Sati Savitri

(1957)

Chandika

(1940)

Sarangadhara

(1937)

Sati Tulasi

(1936)

Lava Kusa

(1934)
  • 22/12/1934