SVR

Chakravakam

(1974)

Tata Manavadu

(1973)

Bandhavyalu

(1968)

Rahasyam

(1967)

Adugu Jaadalu

(1966)

Santhanam

(1955)

Shavukaru

(1950)