Shriya Saran

RRR

(2022)

Manam

(2014)

Chhatrapati

(2005)

Bommalata

(2004)

Tagore

(2003)

Nuvve Nuvve

(2002)

Santosham

(2002)