1986

Majnu

(1987)

Kirai Dada

(1987)

Jebu Donga

(1987)

Donga Mogudu

(1987)

Dharmapatni

(1987)

Chakravarthy

(1987)

Bhale Mogudu

(1987)

Agni Putrudu

(1987)

Aradhana

(1987)

Vikram

(1986)

Veta

(1986)

Swati Mutyam

(1986)

Sirivennela

(1986)

Simhasanam

(1986)

Ravana Brahma

(1986)

Rakshasudu

(1986)

Punyasthree

(1986)

Pavitra

(1986)

Magadheerudu

(1986)

Ladies Tailor

(1986)

Kirathakudu

(1986)

Kashmora

(1986)

Jayam Manade

(1986)

Driver Babu

(1986)

Chantabbai

(1986)

Brahmastram

(1986)

Tirugubatu

(1985)