Rajasekhar

Seshu

(2002)

Simharasi

(2001)

Maa Annayya

(2000)

Omkaram

(1997)

Anna

(1994)

Magaadu

(1990)

Ankusam

(1990)

Sruthilayalu

(1987)

Aradhana

(1987)

Kashmora

(1986)

Vande Mataram

(1985)

Pratighatana

(1985)