K V Reddy

Donga Ramudu

(1955)

Yogi Vemana

(1997)