1960

Vimala

(1960)

Runanubandham

(1960)

Pelli Kanuka

(1960)

Nammina Bantu

(1960)

Maa Babu

(1960)

Jalsa Rayudu

(1960)

Devanthakudu

(1960)

Deepavali

(1960)

Annapurna

(2024)
  • 06/01/1960
  • Mythological

Abhimanam

(1960)