1976

Sita Kalyanam

(1976)

Secretary

(1976)

Maa Daivam

(1976)

Jyothi

(1976)

Aradhana

(1976)

Soggadu

(1976)