Vijayashanti

Nippu Ravva

(1993)

Jaitra Yatra

(1991)

Gang Leader

(1991)

Sathruvu

(1990)

Lorry Driver

(1990)

Karthavyam

(1990)

Vijay

(1989)

Rudranetra

(1989)

Bhale Donga

(1989)

Manchi Donga

(1988)

Janaki Ramudu

(1988)

Swayamkrushi

(1987)

Brahmastram

(1986)

Vande Mataram

(1985)

Tirugubatu

(1985)

Darja Donga

(1985)

Agni Parvatam

(1985)

Kathanayakudu

(1984)

Challenge

(1984)

Sangharshana

(1983)