S Varalakshmi

Neti Bharatam

(2024)

Bomma Borusa

(1971)

Babruvahana

(1964)

Sati Savitri

(1957)

Vayyari Bhama

(1953)

Jeevitham

(1950)

Balaraju

(1948)

Mayalokam

(1945)

Raithu Bidda

(1939)