Hemalatha

Jalsa Rayudu

(1960)

Bangaru Papa

(1955)

Ratnamala

(1948)

Gruhapravesam

(1946)

Dharmapatni

(1941)