Ram Gopal Varma

Prema Katha

(1999)

Deyyam

(1996)

Gaayam

(1993)

Antham

(1992)

Siva

(1989)