Kadaru Nagabhushanam

Aapta Mitrulu

(1963)

Dakshayagnam

(1962)