2003

Bommalata

(2004)

Satyam

(2003)

Missamma

(2003)

Okariki Okaru

(2003)

Ela Cheppanu

(2003)

Tagore

(2003)

Sambaram

(2003)

Vasantam

(2003)

Dil

(2003)

Simhadri

(2003)

Nijam

(2003)

Johnny

(2003)

Aithe

(2003)