1973

Tata Manavadu

(1973)

Saradha

(1973)

Neramu Siksha

(1973)

Manchivadu

(1973)

Ganga Manga

(1973)

Bangaru Babu

(1973)

Andala Ramudu

(1973)

Kanna Koduku

(1973)