Sai Kumar

Sreekaram

(2021)

Supreme

(2016)

Pataas

(2015)

Yevadu

(2014)

Shirdi Sai

(2012)

Prasthanam

(2010)

Samanyudu

(2006)

Bommalata

(2004)

Antahpuram

(1998)

Kalikalam

(1991)

Amma Rajinama

(1991)

Pratighatana

(1985)