Pradeep Rawat

Jai Lava Kusa

(2017)

Nenu Sailaja

(2016)

Jagadam

(2007)

Desamuduru

(2007)

Chhatrapati

(2005)

Bhadra

(2005)

Sye

(2004)