Kanakam

Daasi

(1952)

Shavukaru

(1950)

Gruhapravesam

(1946)