Jaya Prakash Reddy

Pataas

(2015)

Prathinidhi

(2014)

Race Gurram

(2014)

Gabbar Singh

(2012)

Seema Tapakai

(2011)

Kick

(2009)

King

(2008)

Krishna

(2008)

Parugu

(2008)

Anumanaspadam

(2007)