C Nageswara Rao

Yogi Vemana

(1997)

Bhakta Potana

(1943)