Tatineni Prakash Rao

Jayam Manade

(1986)

Samsaram

(1975)

Maa Babu

(1960)

Illarikam

(1959)

Charana Daasi

(1956)

Parivartana

(1954)

Palletooru

(1952)