1974

Tatamma Kala

(1974)

Ram Raheem

(1974)

O Seeta Katha

(1974)

Krishnaveni

(1974)

Kode Nagu

(1974)

Dorababu

(1974)

Deeksha

(1974)

Chakravakam

(1974)

Ammayi Pelli

(1974)