1949

Raksha Rekha

(1949)

Mana Desam

(1949)

Laila Majnu

(1949)

Keelu Gurram

(1949)