Venkatesh

Drushyam 2

(2021)

Drushyam

(2014)

Lakshmi

(2006)

Sankranti

(2005)

Gharshana

(2004)

Malliswari

(2004)

Vasantam

(2003)

Vasu

(2002)

Raja

(1999)

Suryavamsam

(1998)

Ganesh

(1998)

Super Police

(1994)

Abbaigaru

(1993)

Sundarakanda

(2002)

Chanti

(1992)

Surya IPS

(1991)

Coolie No. 1

(1991)

Sathruvu

(1990)

Bobbili Raja

(1990)

Prema

(1989)

Swarnakamalam

(1988)