Srihari

Shirdi Sai

(2012)

Brindavanam

(2010)

Magadheera

(2009)

King

(2008)

Dhee

(2007)

Bhadrachalam

(2001)

Sri Ramulayya

(1998)

Samudram

(1999)