Silk Smitha

Kirathakudu

(1986)

Yuddham

(1984)

S P Bhayankar

(1984)

Raraju

(1984)

Agni Gundam

(1984)

Roshagadu

(1983)