Rambha

Ganesh

(1998)

Hitler

(1997)

Alluda Majaka

(1995)