Raja Babu

Soggadu

(1976)

Tata Manavadu

(1973)

Sabash Satyam

(1969)

Aame Evaru

(1966)