Nagabhushanam

Neti Bharatam

(2024)

Sabash Satyam

(1969)

Nenante Nene

(1968)

Ave Kallu

(1967)

Aame Evaru

(1966)

Edi Nijam

(1956)