Master Mahesh Babu

Balachandrudu

(1990)

Anna Thammudu

(1990)

Gudachari 117

(1989)

Bazaar Rowdy

(1988)

Sankharavam

(1987)