Kannada Prabhakar

Kodama Simham

(1990)

Roshagadu

(1983)