Amjad Khan

Prema Yuddham

(1990)

Simhasanam

(1986)